AKTUALITY

11.1.2021

Dopis představitelům ČR

Elektro Kroměříž a.s. jako člen Asociace české energetiky vyjadřuje podporu dopisu politickým představitelům České republiky k uvažovanému odložení výběrového řízení na dostavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. S definovanými požadavky se vedení společnosti ztotožňuje.

30. 9. 2020

Společnost EKM ve spolupráci se zaměstnanci připravila zájezd do Auschwitz - Birkenau. Celodenní akce, jejíž součástí byla návštěva nechvalně proslulého koncentračního tábora, se kromě zaměstnanců zúčastnili i jejich rodinní příslušníci, měla charakter historického exkurzu. Odpoledne zaměstnanci strávili v Ostravě, kde byl i prostor pro příjemné posezení.

 

18. 8. 2020

Společnost EKM se svým příspěvkem připojila v článku MAFRA „Budoucnost jádra“ k aktuální diskuzi o stavbě nového bloku v Dukovanech.

10. 3. 2020

Společnosti ČEZ a.s. a I&C Energo a.s. provedly v naší firmě společný audit.

Zaměření auditu: navrhování, výroba a servis rozváděčů nízkého napětí.

Kritéria shody: akceptace požadavků Atomového zákona č. 263/2016 Sb. par. 29 a 30,

vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. na systém řízení, požadavky vyhlášky SÚJB č. 358/2016 o posouzení a prověřování shody specifikované zákazníkem dle SoD a požadavky souvisejících norem.

 

30. 9.2019

Kvalifikace rozváděčů systému řízení dieselgenerátorových stanic pro JE Mochovce proběhla ve zkušebnách VTÚ ve Vyškově. V zadávací dokumentaci objednatele byly vedle požadavků na seizmickou odolnost a odolnosti vůči vlivům EMC definovány mimořádné rozměrové parametry skříní EKM-UR.

 

28. 5. 2019

Společnost ABB provedla v zastoupení Industrial Automation Division CZOPC Sourcing center procesní audit, zaměřený na řízení jakosti a zkoumání procesů v oblasti montáží, plánování a předvýrobního řízení. Na základě hodnocení auditu byla EKM zařazena mezi dodavatele rozváděčů nízkého napětí pro divizi průmyslové automatizace ABB.

 

21.11.2018

Rozvaděče pro důlní prostředí v pevném uzávěru

Dodávka nevýbušných rozvaděčů pro hlubinné doly. Náš partner Q-ELEKTRIK a.s. realizoval výměnu rozvodných polí ROK 6-Q pro OKD.

 

 

24.10.2018

Podružné rozvaděče

Projekt „6174 - Rekonstrukce podružných rozvaděčů“  zadavatele ČEZ, a. s. - Jaderná elektrárna Dukovany je průběžně realizován v období 09/2017 do 12/2021 pro dodavatele zakázky Škoda JS a.s.

Elektro Kroměříž a.s. předala v uplynulém roce dodavateli projektu podle harmonogramu zakázky 1015 vyzbrojených skříní.

 

 

3.10.2018

Úsekové rozvaděče

Realizace projektu „6269 - ÚSEKOVÉ SS ROZV. 1(2,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - REKONSTRUKCE“, probíhala v období 05/2015 – 03/2019.

Zadavatelem zakázky pro lokalitu Jaderná elektrárna Dukovany byla společnost ČEZ, a. s..

Dodávky rozváděčů byly zajišťovány pro dodavatele projektu I&C Energo a.s.

3.9.2018

Návštěva představitelů společnosti CGN,

Dne 21. 9. navštívili EKM zástupci společnosti CGN. Předmětem schůzky bylo projednání společných zájmů s perspektivou možného navázání spolupráce na projektech.

 

 

22.9.2018

Audit Škoda J.S.

Společnost ŠKODA JS a.s. provedla 19. 9. 2018 v EKM audit systému managementu jakosti pro výrobu a servis rozváděčů nízkého napětí.

Společnost Elektro Kroměříž a.s. je na základě vystaveného protokolu kvalifikovaná pro dodávky dle požadavků ŠKODA JS a.s.

 

 

5.8.2018

Ověření systému SQ společností KPHN

KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO., LTD provedla ve společnosti Elektro Kroměříž a.s. ověření systému managementu jakosti a technického zajištění produkce. Po vyhodnocení zařadila EKM do připravovaného „Dodavatelského řetězce pro jaderné elektrárny. Prohlášení korejské společnosti bylo vystaveno 1. srpna 2018 s č.j. KPHN-Czech-18-0077.

 

 

1.2.2018

Dodávky do Jaderné elektrárny Mochovce

Realizace projektů pro Jadernou elektrárnu Mochovce prostřednictvím dodavatelské firmy ČKD DIZ a.s. Předmětem dodávek byly úsekové rozvaděče 1(2) BMK (L,M) 90, rozvaděče rekonstrukce automatik DGS EMO 12 a rozvaděče pro řízení DGS EMO 34.