Společnost Elektro Kroměříž a.s.

 

Registrace: 18. 5. 1992 zápisem v OR,

vedeným Krajským soudem v Brně,oddíl B, vložka 6324

Sídlo: Kroměříž, Kaplanova 2066/2B

Právní forma: Akciová společnost

IČO: 46902309

DIČ: CZ 46902309

Počet zaměstnanců: 65

Výrobní kapacita: 200 – 250 vyzbrojených rozváděčových polí měsíčně

1992    Založení společnosti Elektro Kroměříž, s.r.o.

1996    Přenesení části výroby do haly na Hulínské ulici

1997    Likvidace následků historických záplav na řece Moravě

2000    Přenesení sídla a výrobních prostředků společnosti na ulici Kaplanova 2066/B

2006    Investice do rozšíření výrobních prostor společnosti

2010    Komplexní zateplení budov společnosti EKM

2011    Změna právní formy společnosti na akciovou společnost

2015    Vstup společnosti do Aliance české energetiky

 

Produkce společnosti je orientována do tří oblastí:

 

  • výroba a distribuce elektrické energie
  • výkonové rozvodny včetně kompenzací a rozváděče se separací funkčních jednotek
  • technologické rozváděče

 

Předmět podnikání

 

  • montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nn
  • projektování elektrických zařízení
  • silniční motorová doprava: veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní
  • obchodní činnost

Organizace a řízení společnosti

 

Elektro Kroměříž a.s. je česká společnost.

Struktura a řízení jsou v souladu s právní formou společnosti.

Provozní činnosti jsou podle charakteru procesů zabezpečovány útvary,

které organizačně podléhají řediteli společnosti.

Dceřinná společnost