ENERGETIKA

 

Elektro Kroměříž a.s. se dlouhodobě podílí na realizaci  staveb a rekonstrukcích zdrojů v oblasti jaderných, klasických a vodních elektráren.

Společnost zajišťuje dodávky rozváděčů pro státní a podnikové energetické provozy, teplárenské společnosti a pro soukromé investory v energetice.

Partnerům nabízíme kromě standartních skříní i typy s konstrukční odolností pro maximální požadavky (vlivy záření, působení seismické zátěže, vlivy EMC, krytí zařízení nebo omezení šíření požáru).

Sortiment skříní, technické řešení rozváděčů a instrumentace výzbroje je nabízen v souladu s požadavky zákazníka.

Kvalita dodávek materiálů a přístrojů je pravidelně kontrolována v souladu se schváleným PKZ.

Mezi hlavní odběratele patří energetická společnost ČEZ, která na základě provedeného auditu systému řízení zařadila EKM mezi schválené dodavatele včetně vybraného zařízení pro jadernou energetiku.

V procesu realizace jsou aplikována systémová opatření v legislativní oblasti, organizaci procesů, v personální práci, v řídících činnostech, programu zkoušení, evidenci postupů a archivaci dokumentace. Stejný systém jsou povinni dodržovat i vybraní subdodavatelé společnosti. Zajištění definovaných  podmínek je ověřováno kontrolami a audity odběratelů.

Parametry zajištění kvalifikace dodávek vybraných elektrických zařízení jsou v souladu s požadavky zadavatele.

Realizace zakázky probíhá podle schválených technických podmínek dodávky a zpracovaného plánu jakosti.

Garance bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti zařízení při zajištění statistických hodnot zařízení jsou definovány v systému realizace.