KVALIFIKACE

Elektro Kroměříž a.s. realizuje dodávky do oblastí se specifickými požadavky na zkratovou odolnost obvodů, ověřování oteplení do 4.000A, proudové zatížení, seizmickou odolnost a odolnost zařízení vůči vlivům EMC, tedy parametry, přesahující požadavky zkoušení podle ČSN EN 61 439. EKM vyvinulo specifické typy skříní, které aplikuje podle kvalifikačních požadavků zadavatele.

 

Ověřování odolnosti zajišťujeme v akreditovaných zkušebnách:

  • Zkušebnictví a.s. v Běchovicích
  • Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov

 

Prováděné zkoušky probíhají pro konkrétní typ výrobku, výsledky jsou doloženy v protokolech.

Zkušebna EMC ve Vojenském technickém ústavu ve Vyškově.

Zkušebna dynamických měření ve Vojenském technickém ústavu ve Vyškově.