ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Elektro Kroměříž a.s. je spolehlivý partner na trhu výroby rozvaděčů nízkého napětí s garancí zodpovědnosti za fáze výroby, dodávek, realizace, uvedení do provozu a servis.

 

Významný objem výroby je realizován pro jadernou energetiku.

 

Technická inspekce České republiky ověřila dle zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ověřila odbornou způsobilost společnosti a vydala Oprávnění k činnostem montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Elektro Kroměříž a.s. je certifikovanou společností dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 certifikačním orgánem TÜV SÜD Management Service GmBH. Systémy vycházejí z legislativních požadavků a respektují potřeby zákazníků a všech relevantních zainteresovaných stran. Pro oblast managementu jakosti disponujeme certifikátem č. 12 100 8353 TMS a pro oblast životního prostředí certifikátem č. 12 104 8353 TMS.

 

Pro vývoz výrobků do zemí Celní unie vlastníme certifikát EAC č. EAЭС KG417/024.CZ.02.01590.

 

Společnost splňuje požadavky na systém řízení dle Atomového zákona č. 263/2016Sb. a vyhlášky SÚJB č 408/2016Sb. a je držitelem Oprávnění k výrobě a servisu rozváděčů nízkého napětí v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a.s. evidenční číslo auditu 12/2020/CEZ/S. Výroba a dodávky rozváděčů pro jaderné zdroje v České republice jsou realizovány podle schválených technických podmínek TP 224, TP 225 a TP229.